Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.12.10.2019.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na zakup centrali telefonicznej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy EXATEL z Warszawy.