Wynik naboru do ogłoszenia nr 21/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 21/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Topolska zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Topolska spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 21/2019 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą z zakresu polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.