Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.10.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Ikaria z Łodzi.