Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.09.10.2020.4

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Postępowanie dotyczyło zakupu i dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.