Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.03.09.2023

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę niszczarek dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.