Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 23/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie wykazał się wystarczającą wiedzą.