Wynik naboru do ogłoszenia nr 27/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 27/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Ołdak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Krzysztof Ołdak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną, poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.
Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.