Zakończone – Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczy zakupu i dostawy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.