Wyniki naboru do ogłoszenia nr 17/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Specjalista (ogłoszenie nr 17/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Koseska zamieszkała w miejscowości Dobre.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Koseska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą i znajomością języka angielskiego. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.