Wyniki naboru do ogłoszenia nr 16/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Główny specjalista – koordynator (ogłoszenie nr 16/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jarosław Januszewski zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jarosław Januszewski w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie procesu wydawniczego oraz projektów graficznych. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.