Wynik naboru do ogłoszenia nr 5/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 5/2021)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydaci, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne nie spełnili wymagań formalnych.