Wynik naboru do ogłoszenia nr 6/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 6/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Grodzicki zamieszkały w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Grodzicki spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 6/2021 na stanowisko głównego specjalisty. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy.