Wynik naboru do ogłoszenia nr 9/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 9/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Derbin zamieszkały w Ciechanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Grzegorz Derbin spełnił formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 9/2021 na stanowisko specjalisty, posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.