Wynik naboru do ogłoszenia nr 38/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 38/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Małgorzata Wójcik zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Małgorzata Wójcik w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada wymagane kwalifikacje wskazane w ogłoszeniu o naborze.