Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.11.2022.8

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Biuro w Warszawie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.