Wynik naboru do ogłoszenia nr 31/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 31/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Klimczewska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Klimczewska w trakcie rozmowy wykazała się odpowiednią wiedzą na temat województwa mazowieckiego.
Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.