Wynik naboru do ogłoszenia nr 33/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny księgowy (ogłoszenie nr 33/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Adamczyk zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Adamczyk posiada odpowiednie wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości, utrzymywaniem dyscypliny finansów publicznych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli operacji gospodarczych i finansowych.