Informacja dyrektora

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista – Zespół Organizacyjno-Administracyjny.

Nazwa jednostki: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Stanowisko urzędnicze: główny specjalista.

Unieważnia się konkurs na stanowisko głównego specjalisty do Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie  Nr. 30/2022 ogłoszenia o naborze z dnia 7 września 2022 r. 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Biura, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Biura.