Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.03.09.2023

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę niszczarek dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę niszczarek dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/23 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych niszczarek:

  • HSM Securio B32 rozmiar cięcia 4,5×30 mm, wydajność cięcia papieru 80g/m2 14- 16 kartek, stopień bezpieczeństwa P-4 (2 szt.),
  • HSM Securio P36i rozmiar cięcia 4,5×30 mm, wydajność cięcia papieru 80g/m2 21- 22 kartek, stopień bezpieczeństwa P-4 (3 szt.).

Pełna treść zapytania ofertowego: