Wynik naboru do ogłoszenia nr 26/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 26/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jan Cieplak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jan Cieplak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz znajomością systemów informacji geograficznej.