Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 23/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bohdan Kamiński zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Bohdan Kamiński wykazał się najlepszą wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim i gminnym oraz związków pomiędzy nimi, a także wiedzą w zakresie planowania rozwoju na poziomie województwa oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.