Wynik naboru do ogłoszenia nr 24/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 24/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Piotr Wielgosz zamieszkały w Chorzowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Wielgosz wykazał się najlepszą wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim i gminnym oraz związków pomiędzy nimi, a także wiedzą w zakresie planowania rozwoju na poziomie województwa oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.