Wynik naboru do ogłoszenia nr 1/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 1/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Deręgowska zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Deręgowska wykazała się wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim i gminnym oraz związków pomiędzy nimi, a także wiedzą w zakresie planowania rozwoju na poziomie województwa oraz doświadczeniem w tym zakresie. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.