Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.11.10.2019

Informacja dotyczy zamówienia ofertowego Z-OA.26.11.10.2019 na usługę wydruku i dostawy periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”– nr 30/2019. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski.