Wynik naboru do ogłoszenia nr 15/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 15/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alicja Prokopiuk zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Prokopiuk spełniła formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 15/2021 na stanowisko starszego referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.