Wynik naboru do ogłoszenia nr 16/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 16/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Żochowska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Żochowska spełniła formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 16/2021 na stanowisko starszego referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.