Wynik naboru do ogłoszenia nr 13/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 13/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Kochanek zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Kochanek spełniła formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 13/2021 na stanowisko starszego referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.