Wynik naboru do ogłoszenia nr 14/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 14/2021)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze ze względu na brak wykształcenia z określonej dziedziny.