Wynik naboru do ogłoszenia nr 10/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 10/2021)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat zrezygnował z uczestniczenia w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.