Wynik naboru do ogłoszenia nr 7/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 7/2021)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Żaden z kandydatów nie spełnił w zadawalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczył nabór.