Wynik naboru do ogłoszenia nr 8/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 8/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Fidecka zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Fidecka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 8/2021. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego oraz doświadczeniem w tym zakresie, które pozwoli na prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków.