Wynik naboru do ogłoszenia nr 2/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 2/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bartłomiej Owczarek zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Bartłomiej Owczarek wykazał się wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania przestrzennego na poziomie wojewódzkim i gminnym, a także wiedzą w zakresie planowania rozwoju na poziomie województwa. Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.