Wynik naboru do ogłoszenia 9/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 9/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Janota zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Janota w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie procesu redakcyjno-technicznego.