Wynik naboru do ogłoszenia 8/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 8/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Kuśmierczyk zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Natalia Kuśmierczyk w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie procesu redakcyjno-technicznego.