Wynik naboru do ogłoszenia 12/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 12/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Robert Mordak zamieszkały w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Robert Mordak podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień polityki przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.