Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

 • zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;
 • administrowanie siecią komputerową Biura;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;
 • wdrażanie systemów i innych rozwiązań teleinformatycznych w Biurze;
 • zapewnienie kompatybilności zakupów IT dokonywanych na potrzeby Biura;
 • instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego w Biurze;
 • planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych;
 • wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu do sieci;
 • obsługiwanie centrali telefonicznej Biura;
 • zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i systemów informatycznych (Helpdesk);
 • obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i biurowego;
 • prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;
 • sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Biurze;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych Biura;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu merytorycznego działania Biura;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;
 • prowadzenie stron internetowych Biura we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura;
 • współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu.