Kancelaria Biura

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

  • przyjmowanie i wysłanie korespondencji Biura w innej formie niż elektroniczna;
  • prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Biura;
  • dostarczanie korespondencji wewnątrz Biura;
  • obsługa logistyczna seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi.