Wynik naboru do ogłoszenia nr 32/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 32/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Alicja Gajlewicz zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Alicja Gajlewicz wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim. Posiada doświadczenie w zakresie projektów.

Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.