Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.

Bilans 2018Pobierz

Bilans 2018 – Rachunek zysków i stratPobierz

Bilans 2018 – Zestawienie zmian w funduszu jednostkiPobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje i objaśnieniaPobierz