Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.16.11.2019.6

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę F.U. M.A.D. DERVICE.