Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.11.2023.3

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2024 r.