Wynik naboru do ogłoszenia nr 34/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – Dyrektor Oddziału Terenowego (ogłoszenie nr 34/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat zrezygnował z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.