Wynik naboru do ogłoszenia nr 19/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 19/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Trzcińska zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Trzcińska wykazała się wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania przestrzennego. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.