Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.05.10.2023.3

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i Oddziałów Terenowych przez okres 24 miesięcy.