Wynik naboru do ogłoszenia nr 33/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 33/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Krzemińska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Krzemińska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 33/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko samodzielny referent.