Wynik naboru do ogłoszenia 7/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Główny specjalista (ogłoszenie nr 7/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Filip zamieszkała w Łomiankach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Filip w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.