Wynik naboru do ogłoszenia nr 1/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – referent (ogłoszenie nr 1/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Sobiczewska zamieszkała w Siedlcach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Sobiczewska spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 1/2020 na stanowisko referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko referenta.