Wyniki naboru do ogłoszenia nr 18/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Główny specjalista (ogłoszenie nr 18/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Bogdan zamieszkała w Zielonce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Bogdan w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.