Wynik naboru do ogłoszenia 15/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 15/2020)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka nie spełniła do końca oczekiwań dotyczących znajomości przepisów z zakresu działalności Biura.