Wynik naboru do ogłoszenia nr 6/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 6/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Wardak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Wardak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą prowadzenia polityki na poziomie województwa w zakresie transportu. Spełnił wymagania i oczekiwania stawiane na w/w stanowisku.